Pravidelný servis vodou mísitelných řezných kapalin

U zákazníků, kteří odebírají emulzní kapaliny provádíme pravidelně 1-2 za měsíc kontrolu stavu kapalin. K tomuto účelu jsme si vyvinuli vlastní mobilní aplikací pro Android. Ta je napojena na TFM a také na náš informační systém.

Ukázka mobilní aplikace

Z jednotlivých kontrol zasíláme zákazníkům protokoly s naměřenými hodnotami koncentrace a pH. Protokoly obsahují návrhy na opatření a také název a množství případně doplněného servisního produktu. Systém je to unikátní a komplexní. Využití mobilů, coby čteček je velmi praktické a nákladově výhodné.

Rozbory olejů a řezných kapaliny

Rozbory olejů (hydraulické a pro bioplynové stanice) provádíme v laboratořích ALS Czech Republic, s.r.o.. Výsledky vždy doplníme o návrhy na opatření. U rozborů řezných kapalin zkoumáme parametry: koncentrace, pH, bakterie, houby, nitridy, nitráty, chloridy, celková tvrdost. Výsledky předáváme formou přehledného protokolu.

Mazací plány

Na přání zákazníka vyhotovujeme mazací plány, ve kterých sepíšeme strojový park, mazaná místa na jednotlivých strojích a použítá maziva. Na základě toho jsme schopni navrhnout sjednocení maziv a možnost zúžení sortimentu, odhalit nevhodnou aplikaci maziva nebo navrhnout techniky rovnocenné a nákladově výhodnější mazivo.

Doprava a sklad

K přepravě zboží využíváme služby spedičních společností a ve speciálních případech i partnerské firmy nebo dopravu výrobců pro přímé dodávky. V určitých případech dodáváme oleje autocisternou na 10.000 litrů nebo jsme schopni dotat zboží s přečerpáním z kontejneru do vašich nádrží.

Pro své pravidelné zákazníky držíme zboží v potřebném množství skladem a to v Horních Počernicích. Zboží, které jde z našeho skladu a je objednáno do 11:00 dodáváme do druhého dne. Závozy volně loženého zboží je třeba vždy dohodnout s alespoň 5ti denním předstihem.